Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI / RODO

Informacja sporządzona zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016], dalej: RODO.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: Ekolred Sp zoo, wpisana do KRS we Wrocławiu, z siedzibą: ul. Karczemna 1/3 F, 54-067 Wrocław, NIP 8943177561, tel. +48 732-080-461, adres email: info@ekolred.pl

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA
Państwa dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem serwisu internetowego www.lexibud.pl zbierane są w celu:

– marketingu bezpośredniego oferowanych usług, innego niż newsletter

– przesyłanie newslettera

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych może być:

– umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Państwa żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

– umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Państwa żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

– ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

– nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

– nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

ZAKRES ZBIERANYCH I PRZETWARZANYCH DANYCH
Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe korzystających ze strony internetowej: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
– Państwa dane są przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa lub przez okres, jaki jest niezbędny do realizacji umowy lub realizacji innego celu przetwarzania.

– Państwa dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu Administratora będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

– Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.

ODBIORCY DANYCH
Administrator nie udostępni Państwa danych osobowych stronom trzecim i nie ujawni publicznie Państwa danych osobowych, o ile takie udostępnienie nie opiera się na konkretnej Państwa zgodzie, niezbędnej do realizacji umowy zawartej pomiędzy Państwem a Administratorem, lub gdy takie przekazywanie danych osobowych jest w inny sposób dozwolone lub obowiązkowe na mocy prawa lub na mocy zarządzenia organu administracyjnego lub sądowego.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– firmy hostingowe, które udostępniają Administratorowi swoje serwery.

– osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność.

– podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne opieki nad systemami informatycznymi w których zapisywane są Państwa dane osobowe, a także usługi techniczne (np. rozwijania i utrzymywania systemów informatycznych, serwisów internetowych, oprogramowania)

– biuro księgowe i dostawcy oprogramowania księgowego

– odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

PAŃSTWA UPRAWNIENIA
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia. Ponadto mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

PLIKI COOKIE
Administrator informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Pliki „cookies” zawierają takie dane informatyczne jak: adres IP dotyczący Użytkownika, nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki „cookies” są kierowane do serwera Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane są w Serwisie w celu:

– utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Serwisu, a urządzeniem końcowym Użytkownika;

– optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu i dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika;

– zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu;

– zbierania statystyk odwiedzin stron Serwisu wspierających ulepszanie ich struktury i zawartości;

– wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści reklamowych optymalnie dostosowanych do jego preferencji.

W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”. „Sesyjne” pliki „cookies” są plikami ulegającymi automatycznemu usunięciu z urządzenia końcowego Użytkownika Serwisu po jego wylogowaniu z Serwisu lub po opuszczeniu przez niego stron internetowych Serwisu lub po wyłączeniu przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. „Stałe” pliki „cookies” instalowane są w urządzeniu końcowym Użytkownika wyłącznie za jego zgodą.

Administrator informuje, że:

– przeglądarki internetowe domyślnie akceptują instalowanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik Serwisu może dokonać w dowolnym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przez niego przeglądarce internetowej w taki sposób, aby przeglądarka automatycznie blokowała obsługę plików „cookies”, bądź informowała Użytkownika o ich każdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika Serwisu.

– ograniczenie stosowania plików „cookies” przez Użytkownika może ujemnie wpłynąć na poprawność i ciągłość świadczenia Usług w Serwisie.

Pliki „cookies” zainstalowane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców lub partnerów biznesowych.
Pliki „cookies” można uznać za dane osobowe jedynie w powiązaniu z innymi danymi identyfikującymi tożsamość, udostępnionymi Administratorowi przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu.
Dostęp do plików „cookies” przetwarzanych przez serwer Serwisu posiada wyłącznie Administrator.
Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach „cookies”, może zmienić zasady dotyczące plików „cookies” za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:

– Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
– Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-US/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7
– Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
– Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US
– Safari na IOS: https://support.apple.com/en-us/HT201265
– Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies

KONTAKT
Wszelkie pytania i wątpliwości odnośnie korzystania z Serwisu oraz informacji zamieszczonych w Polityce prywatności można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: info@ekolred.pl